Naš kodeks

 • Mi smo iskreni, pošteni i pouzdani u svim nasim LKQ aktivnostima i odnosima
 • Poštujemo zakone i propise koji reguliraju naše poslovanje
 • Prema svima se odnosimo s poštovanjem i dostojanstvom
 • Odmah prijavljujemo probleme koji se odnose na poštivanja zakona LKQ ili ovog Kodeksa

Izjava o Misiji

Biti vodeći globalni distributer dijelova i dodatne opreme za motorna vozila nudeći našim kupcima najsveobuhvatnija i najisplativija rješenja za dijelove, istovremeno gradeći snažna partnerstva sa našim zaposlenicima i zajednicama u kojima poslujemo.

Artboard 1100

Govori glasnije

Ukoliko vidite situaciju vezanu za posao gdje postoji potencijalna zloupotreba ovog Kodeksa ili zakona, Vaša je odgovornost da prijavite mogući prestup LKQ-u.

Povjerljivost se poštuje i Vaš identitet i podaci će se dijeliti samo onoliko koliko je potrebno za istragu i rješavanje prijave prestupa koji ste pokrenuli.

Tamo gdje zakon države dozvoljava, možete čak i da odlučite da ostanete anonimni. Međutim, ako se identifikujete, u mogućnosti smo da Vas kontaktiramo i pružimo povratne informacije.

LKQ ima nultu stopu tolerancije za odmazdu prema onima koji u dobroj namjeri prijave navodni prestup i/ili učestvuju u istrazi prestupa.

Artboard 1100

Govori glasnije – Kako da izrazite zabrinutost

LKQ nudi nekoliko kanala za izražavanje zabrinutosti. Možete izabrati da razgovarate sa nekim o potencijalnom problemu integriteta ili da to uradite u pismenoj formi.

Uopšteno, Vaš nadređeni ili menadžer će biti u najboljoj poziciji da riješi problem integriteta, ali i drugi resursi uključuju LKQ-ove: Sektor ljudskih resursa

 • Pravna služba
 • Sektor za korporativnu reviziju
 • Viši nivo menadžmenta
 • Speak Up telefonska linija (govori glasnije telefonska linija)
Artboard 1100

Govori glasnije

Ukoliko vidite situaciju vezanu za posao gdje postoji potencijalna zloupotreba ovog Kodeksa ili zakona, Vaša je odgovornost da prijavite mogući prestup LKQ-u.

Povjerljivost se poštuje i Vaš identitet i podaci će se dijeliti samo onoliko koliko je potrebno za istragu i rješavanje prijave prestupa koji ste pokrenuli.

Tamo gdje zakon države dozvoljava, možete čak i da odlučite da ostanete anonimni. Međutim, ako se identifikujete, u mogućnosti smo da Vas kontaktiramo i pružimo povratne informacije.

LKQ ima nultu stopu tolerancije za odmazdu prema onima koji u dobroj namjeri prijave navodni prestup i/ili učestvuju u istrazi prestupa.

Artboard 1100

Govori glasnije – Kako da izrazite zabrinutost

LKQ nudi nekoliko kanala za izražavanje zabrinutosti. Možete izabrati da razgovarate sa nekim o potencijalnom problemu integriteta ili da to uradite u pismenoj formi.

Uopšteno, Vaš nadređeni ili menadžer će biti u najboljoj poziciji da riješi problem integriteta, ali i drugi resursi uključuju LKQ-ove: Sektor ljudskih resursa

 • Pravna služba
 • Sektor za korporativnu reviziju
 • Viši nivo menadžmenta
 • Speak Up telefonska linija (govori glasnije telefonska linija)

Zdravlje i bezbednost

Politika

Odlučni smo da svim svojim zaposlenima obezbedimo bezbedno i sigurno radno okruženje za rad u kom se niko ne izlaže nepotrebnom riziku. Svih zaposleni u kompaniji LKQ dužni su da očuvaju bezbednost na radnom mestu tako što će se pridržavati svih politika o zdravlju i bezbednosti, završavati potrebne obuke o bezbednosti i prijavljivati nezgode/povrede ili bolesti.

 • Potrebno je da razumete politike o bezbednosti i zdravlju koja važe za vas i da ih se pridržavate, kao i da radite na obuci/ svesti o bezbednosti.
 • Vodite računa o svojoj ličnoj bezbednosti i ne zaobilazite bezbednosne prakse zarad produktivnosti.
 • Pridržavajte se procedura za pravovremeno prijavljivanje nezgoda/povreda.

Pozitivno radno okruženje

 • Raznolikost i inkluzija. Cenimo i promovišemo raznolikost na radnom mestu. Naši ljudi su naš najvredniji kapital. Svesni smo raznolika mešavina kultura, veština i iskustava donosi nove ideje, proizvode i usluge. Tražimo nove zaposlene, zapošljavamo ih i zadržavamo u kompaniji na osnovu zasluga i pokazanog znanja.
 • Zabrana diskriminacije. Strogo zabranjujemo diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, etničke pripadnosti, nacionalnog porekla, predaka, državljanstva, veroispovesti, pola (uključujući, dojenje i proistekla medicinska stanja), polnog identiteta i izražavanja, starosti, invaliditeta, zaštićenog medicinskog stanja, bračnog statusa, veteranskog ili vojnog statusa, seksualne orijentacije, trudnoće, genetskih informacija ili bilo koje druge karakteristike koja je zaštićena važećim zakonom.
 • Sprečavanje uznemiravanja. Ne dozvoljavamo ponašanje koje stvara uvredljivu, neprijatnu ili zastrašujuću atmosferu u radnom okruženju.
 • Ljudska prava. Poštujemo prava i dostojanstvo ljudi i čvrsto se protivimo trgovini ljudima, kao i svakom obliku prinudnog ili dečjeg rada. Ne poslujemo s izvođačima radova ili dobavljačima koji koriste prinudni ili dečji rad.
 • Zabrana osvete Kompanija LKQ ima nultu toleranciju za odmazdu prema bilo kojoj osobi koja u dobroj nameri prijavi ovakvo ponašanje.

Prema svakome se odnosite s poštovanjem i dostojanstvom.


Privatnost i zaštita podataka

Poštujemo i štitimo podatke o ličnosti koje obrađujemo. Za naše poslovanje je neophodno prikupljanje i upotreba informacija koje mogu da identifikuju lice. Odlučni smo u tome da prikupljamo i čuvamo samo one informacije koje mogu da identifikuju lice neophodne za legitimne poslovne svrhe, u skladu sa zakonom. Takođe vodimo računa da te informacije budu zaštićene odgovarajućim bezbednosnim merama.

 • Informacije koje mogu da identifikuju lice koristite isključivo za svoj posao.
 • Zaštitite bezbednost informacija koje mogu da identifikuju lice.
 • Čuvajte informacije koje mogu da identifikuju lice samo onoliko dugo koliko je to potrebno za obavljanje posla.
 • Nikada ne delite informacije koje mogu da identifikuju lice s osobom koja nema poslovnu potrebu, ovlašćenje ili, kada je to potrebno, pristanak subjekta.
 • Nikada ne delite lozinke.
 • Ako projektujete ili prepravljate procese u kojima se koriste informacije koje mogu da identifikuju lice, konsultujte se s timovima za privatnost i kibernetičku bezbednost.

Socijalna odgovornost

Štitimo životnu sredinu i brinemo o dobrobiti naših zajednica. U svojoj težnji prema profitabilnom razvoju i daljem uspehu u budućnosti, odlučni smo da doprinesemo održivom razvoju tako što ćemo preuzeti svoju odgovornost za društvo i životnu sredinu.

 • Zaštita životne sredine. Naša je dužnost da zaštitimo ograničene resurse na koje se naše poslovanje oslanja i da poslujemo na način kojima ćemo očuvati te resurse u najvećoj mogućoj meri. Kao minimum u tom smislu, poslovaćemo u skladu s važećim nacionalnim, regionalnim i lokalnim ekološkim zakonima i propisima.
 • Korporativna ulaganja. U prilici smo da damo važan doprinos socijalnom i ekonomskom razvoju naših lokalnih zajednica kao poslodavci, kao i putem saradnje s tim zajednicama i ulaganjem u njih. Kompanija LKQ podstiče svoja preduzeća da sprovode program ulaganja u zajednicu i ponude vreme i sredstva za pomoć zajednicama u kojima živimo i radimo.

Kompanija LKQ podstiče svoje zaposlene da svoje postupke prilagode onome što je kompanija LKQ spremna da uloži u kapital. Trudite se da smanjite otpad, reciklirate i višekratno koristite materijal kad god je to izvodljivo. Podstičemo vas da se uključite u neprofitne i dobrotvorne aktivnosti zajednice u svoje slobodno vreme i u svojoj profesionalnoj ulozi.

Brinemo o drugima

Zdravlje i sigurnost
Pozitivno radno okruženje
Zaštita privatnosti i podataka
Društvena odgovornost

Pošteno postupanje

S klijentima, dobavljačima i konkurencijom kompanije LKQ postupamo pošteno i ne koristimo nepošteno stečenu prednost nad bilo kim putem manipulacije, prikrivanja, zloupotrebe povlašćenih informacija, lažnog predstavljanja materijalnih činjenica ili drugih praksi nepoštenog postupanja. Na polju prava, kao i na polju etike, uzdržavamo se svih aktivnosti s konkurencijom s ciljem dogovaranja ili kontrole cena, tarifa, poslovnih praksi, troškova ili drugih aktivnosti koje su zabranjene zakonima koji regulišu konkurenciju. .

 • Nemojte komunicirati s konkurencijom s ciljem dogovaranja ili kontrole cena, tarifa, poslovnih praksi, troškova ili drugih aktivnosti koje su zabranjene zakonima koji regulišu konkurenciju.
 • Ako se nađete u situaciji s konkurencijom koja može da ostavi utisak o neprimerenim dogovorima ili sporazumima, objavite da odlazite i razlog za to, a zatim odmah obavestite Pravnu službu o tome.

Pokloni i zabava

Od konkurencije ili osoba ili kompanija koje već posluju s kompanijom LKQ ili žele da posluju s njom ne prihvatamo poklone niti zabavu čija je vrednost veća od nominalne. U primere poklona ili zabave spadaju pozajmice ili gotovina u bilo kom iznosu, prekomerna zabava ili putovanja, besplatne ili usluge po sniženim cenama ili druge znatne ili neuobičajene usluge. Slično tome, zaposleni kompanije LKQ ne smeju da daju poklone ili obezbeđuju zabavu čija je vrednost veća od nominalne, niti bilo kakve poklone ili zabavu koji mogu da deluju neprimereno.

 • Nemojte nuditi niti prihvatati uplatu, povlasticu ili poklon koji se daje radi neprimerenog uticaja na ishod.

Podmićivanje i korupcija

Posvećeni smo poštovanju važećih zakona i propisa o pranju novca, podmićivanju, korupciji i finansiranju terorizma.

 • Pranje novca je postupak sakrivanje prihoda stečenog kriminalom ili predstavljanja izvora prihoda kao zakonitog.
 • Podmićivanje znači davanje ili primanje bilo čega vrednog (u finansijskom ili drugom smislu) radi neprimerenog uticaja ili nagrađivanja bilo koje osobe za obavljanje njenog posla.
 • Plaćanje radi olakšavanja postupka je obično plaćanje nekog malog iznosa (ili davanje poklona) javnim službenicima radi ubrzavanja ili „olakšavanja” radnji koje bi oni trebalo da obavljaju u sklopu svog redovnog posla. To ne obuhvata naknade koje se plaćaju po zakonu.
 • Korupcija označava zloupotrebu položaja moći ili odgovornosti za profit. Poslujemo samo s klijentima koji se bave zakonskim poslovnim aktivnostima, čija sredstva potiču iz zakonskih izvora.
 • Prilikom prikupljanja i provere informacija od klijenata i povezanih strana, pridržavajte se procedura za poznavanje svojih klijenata i pravila koja važe za vaše poslovanje.
 • Ne pribegavajte plaćanju radi olakšavanja postupka (osim ako se plašite za sopstvenu bezbednost ili slobodu).
 • Nemojte nuditi niti prihvatati uplatu, povlasticu ili poklon koji se daje radi neprimerenog uticaja na ishod.
 • Nikada nemojte davati doprinose sredstvima ili drugim kapitalom kompanije LKQ u političke svrhe bez prethodnog pribavljanja odobrenja od Službe za odnose s državnim organima.

Sukobi interesa

Sukob interesa je svaka okolnost u kojoj se lični interes pojedinca kose, ili se samo čini da se kose, s interesima kompanije LKQ. Mi postupamo u najboljem interesu kompanije LKQ i naših klijenata. Izbegavamo sukobe interesa i nikada ne koristimo svoj položaj ili imovinu kompanije za ličnu dobit.

 • Poslovne odluke uvek bazirajte na onome što je najbolje za LKQ, a ne na onome što je najbolje za vas.
 • Nemojte koristiti resurse kompanije LKQ, uključujući opremu, objekte i vreme, za ličnu dobit.
 • Pribavite prethodno odobrenje pre nego što prihvatite zvanični ili direktorski položaj u nekoj drugom preduzeću ili neprofitnoj organizaciji. Ovde ne spadaju religijska ili školska udruženja.
 • Obelodanite finansijske interese koje eventualno imate u nekoj kompaniji koji bi mogli da utiču na poslovanje kompanije LKQ s tom kompanijom.
 • Nemojte prihvatati lične popuste ili druge lične koristi od dobavljača koji nisu dostupni drugim kolegama u LKQ.
 • Ako smatrate da ste možda u sukobu interesa, obelodanite to Službi za ljudske resurse ili svom nadzorniku.

Radimo pravu stvar

Pošteno poslovanje
Pokloni i zabave
Mito i korupcija
Sukob interesa

Kontrola

Vodimo računa o tome da knjige, evidencija i finansijski izveštaji naše kompanije budu tačan i iskren odraz našeg poslovanja. Finansijski podaci kojima možemo da verujemo su neophodni ne samo zbog poštovanja naših politika, spoljnih računovodstvenih standarda i svih važećih zakona i propisa već i da bi nam omogućili da donosimo informisane odluke u cilju razvoja našeg poslovanja i očuvanja reputacije.

 • Preduzmite korake za zaštitu naših IT i komunikacionih sistema i kapitala od gubitka, oštećenja ili krađe
 • Odmah prijavite svaki gubitak IT opreme ili bezbednosne incidente
 • Čuvajte poverljivost informacija koje su vam poverene
 • Ne obelodanjujete poverljive informacije trećoj strani bez prethodnog odobrenja višeg rukovodstva
 • Ne koristite imovinu kompanije LKQ u nezakonite svrhe, uključujući pristup, preuzimanje ili slanje materijala koji je uvredljiv, seksualno eksplicitan, klevetnički, diskriminatorski ili pogrdno govori o određenoj rasi ili nekoj drugoj osobini
 • Ne delite svoje podatke za prijavljivanje s drugima, uključujući kolege

Obraćanje u ime kompanije LKQ

Sadržaj naše kompletne komunikacije o našoj kompaniji može da ima uticaj na našu reputaciju, saradnike i brend. Vodimo računa da informacije koje saopštavamo budu pouzdane, dosledne i tačne i zbog toga samo određeni ljudi imaju ovlašćenje da govore u ime kompanije. Koristimo društvene mreže na način koji je u skladu s našim vrednostima i politikama. Nikada ne tolerišemo korišćenje društvenih mreža za zastrašivanje, uznemiravanje ili diskriminaciju drugih zaposlenih.

 • Nemojte govoriti u ime kompanije LKQ ako niste ovlašćeni za to.
 • Kada komunicirate s kolegama, pažljivo razmislite koje informacije mogu da se obelodane. Uzmite u obzir da li im je neophodno da to znaju.
 • Nemojte reagovati na glasine i nagađanja. Ako se od vas traži da prokomentarišete, odgovorite da nemate komentar ili da kompanija LKQ načelno ne komentariše glasine na tržištu.

Štitimo našu kompaniju

Kontrola
Usklađenost trgovine
Zaštita LKQ imovine
Istupanje u ime LKQ

Kontaktirajte nas

 Julie Inderlied
Glavni službenik za zaštitu privatnosti i viši savjetnik za usklađenost
LKQ Corporation
5846 Crossings Blvd.
Antioch, TN 37013
Office: (629) 215-8281
Cell: (678) 230-0138
[email protected]

LKQ ima nultu stopu tolerancije za odmazdu prema onima koji u dobroj namjeri prijave navodni prestup i/ili učestvuju u istrazi prestupa.

Kontaktirajte nas

 Julie Inderlied
Glavni službenik za zaštitu privatnosti i viši savjetnik za usklađenost
LKQ Corporation
5846 Crossings Blvd.
Antioch, TN 37013
Office: (629) 215-8281
Cell: (678) 230-0138
[email protected]

LKQ ima nultu stopu tolerancije za odmazdu prema onima koji u dobroj namjeri prijave navodni prestup i/ili učestvuju u istrazi prestupa.

Julie ima dokazane rezultate u zaštiti privatnosti i usklađenosti. Licencirani je advokat sa više od 18 godina iskustva koje uključuje zakon o privatnosti, usklađenost, interne istrage, radno pravo, integraciju akvizicija i upravljanje programima. Diplomirala je cum laude na Case Western Reserve, Pravnom fakultetu u Cleveland, Ohio i magistrirala na Thunderbird, Međunarodnoj školi za poslovanje u Glendale, Arizona. Ima sertifikat o usklađenosti od Društva za usklađivanje poslovanja i etiku, obučena je za zakonodavstvo o zaštiti privatnosti u EU i SAD i ima sertifikat CIPP/US i CIPM od Međunarodnog udruženja stručnjaka za zaštitiu privatnosti.

Julie je krajeru o usklađivanju sa zakonskim propisima i privatnosti započela u General Electric, gdje je tokom svog 14-ogodišnjeg mandata zaradila višestruka unapređenja. Njene uloge su bile savjetnik za interne istrage, rukovodilac ombudsmana, glavni službenik za zaštitu privatnosti i savjetnik za usklađenost ljudskih resursa. U svojoj najnovijoj ulozi direktora za zaštitu privatnosti za Brambles, Julie je predvodila višefunkcionalni tim koji je uspješno isporučio GDPR-ov program privatnosti, koji je prilagođen B2B privrednim društvima, sposobnim za prilagođavanje kako se GDPR razvija i prilagođava se globalnoj ekspanziji.

Komitet stručnjaka – Vlasnici globalnih politika 

Brinemo o drugima

PolitikaVlasnikNazivRadimo pravu stvar
Zdravlje i sigurnostSteve HecklePotpredsjednik upravljanja rizicima[email protected]
Pozitivno radno okruženjeMatt McKayViši potpredsjednik ljudskih resursa[email protected]
Zaštita privatnosti i podatakaJulie Inderlied Glavni službenik za zaštitu privatnosti i viši savjetnik za usklađenost[email protected]
Društvena odgovornostIan MusslemanViši potpredsjednik regulatornih vladinih poslova[email protected]

Radimo pravu stvar

PolitikaVlasnikNazivEmail
Pošteno poslovanjeVictor Casini Viši potpredsjednik i glavni savjetnik[email protected]
Pokloni i zabaveMatt McKay Viši potpredsjednik ljudskih resursa[email protected]
Mito i korupcijaVictor Casini Viši potpredsjednik i glavni savjetnik[email protected]
Sukob interesaMatt McKay Viši potpredsjednik ljudskih resursa[email protected]

Štitimo našu kompaniju

PolitikaVlasnikNazivEmail
KontrolaMichael Clark Potpredsjednik finansija i kontroler[email protected]
Usklađenost trgovineSteve Heckle Potpredsjednik upravljanja rizicima[email protected]
Zaštita LKQ imovineDirk Maxwell Potpredsjednik i glavni službenik za informatičku sigurnost[email protected]
Istupanje u ime LKQJoseph Boutross Potpredsjednik odnosa sa investitorima[email protected]

Local Compliance Contacts and Links

Biti vodeći globalni distributer dijelova i dodatne opreme za motorna vozila nudeći našim kupcima najsveobuhvatnija i najisplativija rješenja za dijelove, istovremeno gradeći snažna partnerstva sa našim zaposlenicima i zajednicama u kojima poslujemo.

Local Compliance Contacts and Links

Biti vodeći globalni distributer dijelova i dodatne opreme za motorna vozila nudeći našim kupcima najsveobuhvatnija i najisplativija rješenja za dijelove, istovremeno gradeći snažna partnerstva sa našim zaposlenicima i zajednicama u kojima poslujemo.